محل تبلیغات شما

میرزااسماعیل طاهری چورسی ، برادر دیگر میرزا محمد علی خان ( حسام شاعر)

 مرحوم شیخ میرزااسماعیل طاهری

یكی ازپیر مردان نقل می كند حسام برادر دیگری نیز به نام میرزا اسماعیل  طاهری( تراز اول منطقه داشت) . میرزا اسماعیل لحنی نافذ و سیمایی بسیار جذاب داشتو محاسن سفیدش این جذابیت را چند چندان كرده بود . مرثیه هایش بسیار دلنشین بودهاست. بیشتر قرار و مدارهای آن دوره یعنی معاملات و اسناد خرید و فروش به خط میرزااسماعیل بوده است (درآینده نمونه دست خط میرزا اسماعیل درمعرض دید خوانندگان محترمقرار داده می شود).خداوند بزرگ به این دو برادر كمال و ادب  وافری بخشیده بود. هنگامیكه اداره ثبت می خواهد برای مردم شناسنامه صادر كند ( در دوره پهلویاول سال هجری شمسی1312) اولین شناسنامه در چایپاره وچورس به نام میرزا اسماعیل باشماره یك صادر شده است

میرزااسماعیل بزرگی  و صاحب نفوذ  در ماکو قره ضیاء الدین و چورس بود و به دم ودستگاه سردار ماکو نزدیک بود و مراسمات و جلسات مذهبی خان ماکو را اداره می کرد . زندگی این مرد بزرگ را بنده در داستانیجداگانه نوشته ام که در وب چایپاره در دسترس می باشد.

و دوخاطره  از مرحوم حسام و فراش ( منشی) دادگاه او

یکی ازآشنایان خاطره ای را از حسام تعریف کزده است. او می گوید  : من حدود 10 سال داشتم.حسام مردی خوش لباس و به قول امروزی ها شیك پوش و ظاهری متناسب داشت و خاطراتی ازاو دارم در آن زمان ایشان مدتها بود كه از حكومت سلماس برگشته بود (بنا به نوشتههای تاریخ نویسان مشروطه بعد از در گیری مشروطه چی ها با عوامل استبداد ) و حكومت( دیوان چورس را داشت ) . با دوستم در حوالی حكومت ایشان در بازار چورس پرسه میزدیم که دیدیم از  اتاق پشت محل كار و  دفتر حكومتی  ایشان صدایی می آید می دانستیم كه افراد گناهكار یا مظنون در آنجا بطور موقت باز داشت میشدند لذا از روی كنجكاوی و شیطنت و اصرار افراد حاضر، در بسته بازداشتگاه را ازبیرون باز كردیم دو نفر بیرون آمدند و در رفتند  و خبر فرار آنها به مرحوم حسامرسید ولی چون رابطه  خویشاوندی با ایشان داشتیم (حسام عموی مادرم بود ) و ما را دوست داشت به احترام بزرگتر ها  از اشتباه خود ما و آن دو نفر خطا كار در گذشت .

در دیوانمرحوم حسام امورات قضایی چگونه می گذشت؟

حسامفراشی داشته اند به نام  قهرمان عمو ( قهرمان پدر اکبر قهرمان به نامخانوادگی  عباسلویی بود )  كه خدارحمتش كند . این قهرمان آدم شیرینی بوده است. هر كس كه در دیوان كاری داشت و بهآنجا مراجعه می كرد حتما خاطره ی خوبی از او داشته است . قهرمان در واقع مامورابلاغ حكم حكومتی به مردم بود . و اگر لازم بود كسی به دیوان ( دادگاه آنروزی )فرا خوانده شود همین مرحوم قهرمان به خانه و محل كار آنها مراجعه  و آنها رابه اصطلاح  امروزی احضار می كرد . قهرمان جهت  سامان دادن به اوضاعپرونده آنها  كار و تلاش می كرد و در این میان معاش او را نیز باید مراجعهكنندگان می پرداختند . قهرمان عمو پیر مردی بود که به اقتضای سنی اش( مثل احوالفعلی نویسنده مطالب) آب بینی اش به حرفش گوش نمی کرد  در هنگام اخذ حق احمه  خود تكیه كلاممعروفی داشته است روی به ارباب رجوع  می كرده و با لحن خاصش که کمی در بینیحرف می زد به مراجعه کننده می گفت: سن بیلمه سمن (یعنی تو از کار دادسرا و دادگاهو قضاوت زیاد سر رشته نداری ) فقط دو ریال بده .

 آن زمانها دو ریال  حق احمه خوبی برای یک فراش و منشی دیوان محسوبمی شد و شاید قهرمان عمو روزانه چند فقره که از این دو  ریالی ها حق احمه دریافت می کرد . ارزش بیشتریاز حقوق فعلی یک کارمند امروزی بود  ).   در هر حال   به زعم قهرمان عمو ،مراجعه كننده به دادگاه  اطلاعاتی از  چند وچون كار قضا ندارد و اگر این2 ریال را پرداخت كند قهرمان پرونده ایشان را به روال می اندازد تا زود به حق وحقوق خود برسد.

برایشناسایی قدر و قیمت حسام نیاز به مدرک هست . دکتر ریاحی در مقاله حافظ شناسی اشحسام را بزرگترین شاعر مشروطه بر می شنمارد که من مقاله ای در این مورد هم نوشته و در وب گذاشته ام .

شاید كسیباشد كه ایشان را بیشتر بشناسد. ما تلاش خواهیم كرد از خانواده ی ایشان كمك بگیریم و اما اگر دانشمندان محترمی كه به كتب آن دوره آگاهی و دسترسی دارند لطفكرده این منابع و یا حد اقل نام منابع  را در اختیار ما قرار دهند بی شك موفقخواهیم شد خصوصا از ون محترم شهرمان خوی  كه قاعدتا  ایشانازمنابع یكصد سال و كتابهای خطی مطلع می باشند  مثلا در منابعی  كه دركتابخانه ی مرحوم نمازی شهرستان خوی و یا كتابخانه ی مرحوم آیت اله مرعشی در قموجود دارند ممكن است ابیات و  مطالبی از این شاعر باشد و گویا مرحوم حجتالاسلام  حاج آقا شیخ عباس آزرم  ابیاتی از ایشان در دست داشته اند . مااز فرزندان ایشان تقاضا داریم در صورت داشتن اطلاعاتی در این زمینه ما را راهنماییكنند.


شعری از حسام


نمونه ای از اشعار میرزا محمد علی خان چورسی با تخلص حسام

تاسف و تسلیت بمناسبت در گذشت آقای حاج منصور انوری

با سلام . حدود 5 ماه بود از وب را باز نکرده بودم

مادر در شعر رخشنده ( پروین) اعتصامی

حسام ,میرزا ,قهرمان ,ایشان ,اسماعیل ,مرحوم ,میرزا اسماعیل ,قهرمان عمو ,در این ,بود و ,می كرد ,میرزا اسماعیل طاهری ,اسماعیل طاهری چورسی

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
امیرحسین مرجانی علیرضا رضاقلیخانی صبر سکوت شرکت توسعه خدمات برق شمالــغرب وب لژیون هشتم نمایندگی سمنان:آقای امین رفیعی teicatstisript Mehdi Ganjehzadegan جوک و sms جدید شارژ رایگان ایرانسل-همراه اول Cheap Elite Jerseys - Wholesale NFL Jerseys Free Shipping From China