محل تبلیغات شما

با سلام . حدود 5 ماه بود از وب را باز نکرده بودم

و این اولین مطلب آذر ماه

مقدمه

سوزد و گرید و افروزدو نابود شود        هر که چون شمع بخندد بهشب تار کسی

                                                       شهریار

---------------------------------------------------------------------------------

اشعار ذیل از مولانا هست که یک خواننده افغانی این اشعار را خوانده وبا لهجه شیرینش این اشعار را شیرین تر کرده است.

هرمردشتردار اویس قرنی نیست
هرشیشه گلرنگ عقیق یمنی نیست
هرسنگ وگلی گوهر نایاب نگردد
هراحمدومحمود رسول مدنی نیست
برمرده دلان پند مده  خویش میازار
زیراکه ابوجهل مسلمان شدنی نیست
با مردخدا پنجه میفکن که چو نمرود
این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست
خشنود نشو دشمن اگر کرد محبت
خندیدن جلاد زشیرین سخنی نیست
جایی که برادر به برادر نکند رحم
بیگانه برای تو برادر شدنی نیست
صدبار اگردایه به طفل تو دهد شیر
غافل مشوای دوست که مادرشدنی نیست

شعر : ” شمس تبریزی

---------------------------------------------------------------   

و حال این شعر ازاستاد شهریار:

 

در دیاری که در اونیست کسی یار کسی

کاش یارب که نیفتد بهکسی کار کسی

هر کس آزار من زارپسندید ولی

نپسندید دل زار منآزار کسی

آخرش محنت جانکاه بهچاه اندازد

هر که چون ماهبرافروخت شب تار کسی

سودش این بس که بهیچشبفروشند چو من

هر که با قیمت جانبود خریدار کسی

سود بازار محبت همهآه سرد است

تا نکوشید پی گرمیبازار کسی

من به بیداری از اینخواب چه سنجم که بود

بخت خوابیدهٔ کس دولتبیدار کسی

غیر آزار ندیدم چوگرفتارم دید

کس مبادا چو من زارگرفتار کسی

تا شدم خوار تو رشگمبه عزیزان آید

بارالها که عزیزینشود خوار کسی

آن که خاطر هوس عشق ووفا دارد از او

به هوس هر دو سهروزیست هوادار کسی

لطف حق یار کسی بادکه در دورهٔ ما

نشود یار کسی تا نشودبار کسی

گر کسی را نفکندیم بهسر سایه چو گل

شکر ایزد که نبودیمبه پا خار کسی

شهریارا سر من زیر پیکاخ ستم

به که بر سر فتدمسایه دیوار کسی

آیا  به نظر شما خوانندگان محترم مشابهتی بینگفتار مولوی و شهریار هست؟

تاسف و تسلیت بمناسبت در گذشت آقای حاج منصور انوری

با سلام . حدود 5 ماه بود از وب را باز نکرده بودم

مادر در شعر رخشنده ( پروین) اعتصامی

کسی ,چو ,یار ,اشعار ,تو ,برادر ,یار کسی ,شب تار ,که چون ,هر که ,با سلام

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
داستان های کوتاه منصور Reginald's game اشعار و دلنوشته های نیما اسدی فقط الله-بنام تنهاحقیقت هستی-خدای قادربی همتا مقالات بیس مدیریت 2020-2021 Matthew's game فروشگاه اینترنتی لوازم خودرو فصل نو بینش عاشقم