محل تبلیغات شما

با سلام . حدود 5 ماه بود  وب را باز نکرده بودم

و این اولین مطلب آذر ماه هست که شاید  خواندن این شعار زیبا  موجب بخشش غیبت  حقیر از سوی خوانندگان محترم گردد.


مقدمه

امروز کسی محرم اسرار کسی نیست

ما تجربه کردیم، کسی یار کسی نیست

---------------------------------------------------------------------------------

اشعار ذیل از مولانا هست که یک خواننده افغانی هم  این اشعار را خوانده وبا لهجه شیرینش این اشعار را شیرین تر کرده است.

امروز کسی محرم اسرار کسی نیست

ما تجربه کردیم، کسی یار کسی نیست

هرمردشتردار اویس قرنی نیست
هرشیشه گلرنگ عقیق یمنی نیست
هرسنگ وگلی گوهر نایاب نگردد
هراحمدومحمود رسول مدنی نیست
برمرده دلان پند مده  خویش میازار
زیراکه ابوجهل مسلمان شدنی نیست
با مردخدا پنجه میفکن که چو نمرود
این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست
خشنود نشو دشمن اگر کرد محبت
خندیدن جلاد زشیرین سخنی نیست
جایی که برادر به برادر نکند رحم
بیگانه برای تو برادر شدنی نیست
صدبار اگردایه به طفل تو دهد شیر
غافل مشوای دوست که مادرشدنی نیست

شعر : ” شمس تبریزی

---------------------------------------------------------------   

و حال این شعر ازاستاد شهریار:

 

در دیاری که در اونیست کسی یار کسی

کاش یارب که نیفتد بهکسی کار کسی

هر کس آزار من زارپسندید ولی

نپسندید دل زار منآزار کسی

آخرش محنت جانکاه بهچاه اندازد

هر که چون ماهبرافروخت شب تار کسی

سودش این بس که بهیچشبفروشند چو من

هر که با قیمت جانبود خریدار کسی

سود بازار محبت همهآه سرد است

تا نکوشید پی گرمیبازار کسی

من به بیداری از اینخواب چه سنجم که بود

بخت خوابیدهٔ کس دولتبیدار کسی

غیر آزار ندیدم چوگرفتارم دید

کس مبادا چو من زارگرفتار کسی

تا شدم خوار تو رشگمبه عزیزان آید

بارالها که عزیزینشود خوار کسی

آن که خاطر هوس عشق ووفا دارد از او

به هوس هر دو سهروزیست هوادار کسی

لطف حق یار کسی بادکه در دورهٔ ما

نشود یار کسی تا نشودبار کسی

گر کسی را نفکندیم بهسر سایه چو گل

شکر ایزد که نبودیمبه پا خار کسی

شهریارا سر من زیر پیکاخ ستم

به که بر سر فتدمسایه دیوار کسی

آیا  به نظر شما خوانندگان محترم مشابهتی بینگفتار مولوی و شهریار هست؟

تاسف و تسلیت بمناسبت در گذشت آقای حاج منصور انوری

با سلام . حدود 5 ماه بود از وب را باز نکرده بودم

مادر در شعر رخشنده ( پروین) اعتصامی

کسی ,چو ,یار ,تو ,سر ,نشود ,یار کسی ,کسی نیست ,کسی یار ,کسی تا ,چو من

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
bookslongpunce پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبری نقشه برداری داستانهای میس نگین Wholesale NHL Los Angeles Kings Cheap Price & Free Shipping. نقاشی آپارتمان در شمال تهران ایران گروه Pauline's life وبلاگ سید محمد حسین شرافت مولا خاطرات یک انترن :) علم کیمیا یوسفی جوان